zespół


SATORI PUBLIC RELATIONS współpracuje z najlepszymi krajowymi praktykami. W zależności od potrzeb naszych Klientów, gwarantujemy najlepszą jakość strategii, szkoleń, treningów, warsztatów, wdrożeń oferowanych przez nas usług.

public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja


Założycielem i koordynatorem zadań firmy jest dr Monika Kaczmarek-Śliwinska, realizująca działania public relations od 1996 roku. Doświadczenia zdobyte przez te lata zaowocowały licznymi publikacjami naukowymi oraz tytułem doktora ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rozprawa doktorska na temat "Internet jako narzędzie public relations przedsiębiorstw okresu transformacji w Polsce", 2005). Swoje pasje PR realizuje także poprzez czynne uczestnictwo w organizacjach branżowych - w okresie 01/2011-01/2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, 02/2007-12/2008 funkcję Wiceprzewodniczącej Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, od 06/2006 do 09/2009 była członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Public Relations i Promocji Uczelni Polskich "PRom".
Obecnie jest członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medialnej.
Dr Monika Kaczmarek-Śliwinska jest adiunktem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej, gdzie prowadzi zajęcia z kryzysowego PR, politycznego PR, etyki PR oraz Internet PR.
W okresie 2010-2014 byla członkinią Rady Etyki Public Relations.
Laureatka PRotona 2013 w obszarze edukacji PR oraz Lwów PR 2014 - nagrody Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

PRoton 2013Wyniki konkursu PRotony 2013

PRoton 2013 w kategorii: Osoba/zespół zajmujący się edukacją PR-owską
Ze strony internetowej Organizatora konkursu: "PRotony to nagrody przyznawane co roku, od 2007, profesjonalistom w dziedzinie komunikacji, którzy odznaczają się nieprzeciętnym myśleniem, innowacyjnością i talentem. Kapituła konkursu wyróżnia specjalistów wyznaczających standardy w branży PR i przyczyniających się do sukcesu firm, w których pracują. Zgłoszonych do konkursu kandydatów oceniają członkowie Akademii Ekspertów PR, którą tworzą uznani specjaliści działający od wielu lat w branży PR. Przebieg głosowania będzie jawny – jego wyniki oraz decyzje poszczególnych członków AEPR zostaną w całości opublikowane na stronie konkursu PRotony."


Zapraszamy do współpracy

 
Polecamy