szkolenia dla szkół i innych placówek edukacyjnych


Stereotypowe myślenie powoduje, że działania public relations kojarzone są ze sferą biznesu, polityki, świata celebrytów. Tymczasem dobry wizerunek potrzebny jest dla praiwdłowego działania każdej organizacji.
Szkoły i placówki edukacyjne chcąc pozyskać odbiorców swoich usług powinny zadbać o dobry wizerunek, profesjonalną komunikację ze swoim otoczeniem oraz interakcję, która jest najlepszym weryfikatorem podejmowanych działań.

Przykładowe moduły szkoleń:

public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Kreowanie wizerunku placówki oświatowej
Podczas szkolenia omówione zostaną czynniki wpływające na postrzeganie szkoły w otoczeniu, które zależne są od działań każdego z jej członków – ucznia, nauczyciela, dyrekcji, pracowników administracyjnych i technicznych. Przedstawione zostaną narzędzia, które wspomagają tworzeniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem placówki, jak również sposoby komunikowania z mediami.


public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Nowe media – jak budować wizerunek szkoły w internecie?
Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości kreowania pozytywnego wizerunku placówki poprzez instrumenty nowych mediów – strony internetowe, serwisy społecznościowe, blogi i inne. Wskazane zostaną możliwości, które są kapitałem szkoły – energia i aktywność m. in. jej uczniów i nauczycieli – a często nie są uwzględniane w planach promocji placówki.


public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Zarządzanie sytuacją kryzysową (moduł I) – jak dbać o dobrą opinię w sytuacjach trudnych?
Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe aspekty zarządzania sytuacją kryzysową w kontekście komunikowania się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Reputacja, wizerunek, wiarygodność i dobra opinia w przyszłości są elementami, które w sytuacjach kryzysowych, mogą ucierpieć i rzutować na opinię placówki przez wiele lat. W ramach szkolenia omówione zostaną zasady komunikowania się placówki z jej otoczeniem, zasady współpracy z mediami oraz korzystania z tzw. mediów własnych.


public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Zarządzanie sytuacją kryzysową (moduł II) – MANUAL (księga zarządzania kryzysowego)
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady tworzenia manuala - księgi zarządzania kryzysem, której celem jest przygotowanie placówki na sytuacje trudne. Samo opracowanie manuala potrafi wzmocnić działanie placówki, ponieważ przeprowadzają ją poprzez kolejne konflikty i kryzysy, ale w warunkach ćwiczeń, warsztatów lub symulacji. Manual w realnych sytuacjach kryzysowych pozwala uporządkować i zorganizować pierwsze działania, pozwala działać według wcześniej określonych zasad przy jednoczesnej weryfikacji bieżącej sytuacji.


public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Zarządzanie aktywnością uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w internecie
W dobie nowych mediów każdy użytkownik nowych form komunikowania może przyjmować, poza dotychczasową rolą odbiorcy mediów, także rolę nadawcy. Powoduje to, że każdy uczeń, nauczyciel i inny pracownik placówki ma możliwość być tzw. kreatorem, czyli tworzyć treści strony internetowej, blogować, posiadać konta w serwisach społecznościowych różnego typu, aktywnie komentować na forach internetowych. Czasami sposób zachowania użytkowników może negatywnie wpływać na placówkę i jej renomę. Powstaje wówczas problem – jak wymagać odpowiedniego zachowania, które uchroni firmę przed utratą wizerunku, a z drugiej strony – jak nie naruszyć prywatności i prawa do wolności wypowiedzi, w tym również krytyki.