Publikacje

 1. O zasadach etycznych i normach branżowych w działaniach Internet Public Relations,  [w:] Etyka w mediach. Wokół zagadnień normatywnych, vol.3, red. Witold Machura, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań-Opole 2010

 2. Internet a konsumpcjonizm,   [w:] "Edukacja Humanistyczna" (dział „Studia i rozprawy”), nr 2/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Szczecinie, Szczecin 2009

 3. Internet PR w komunikacji kryzysowej,  [w:] Marketing w praktyce, nr 01/2009

 4. Blogi w public relations - kwestie etyczne,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 448-454

 5. Public relations Kościoła - moda czy wymóg czasów,  [w:] Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, red. ks. dr Krzysztof Łuszczek, Studia i rozprawy nr 19, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 187-199

 6. Kształtowanie wizerunku Policji za pomocą instrumentów Internet Public Relations,  [w:] PUBLIC RELATIONS. TEORIA I PRAKTYKA KOMUNIKOWANIA, red. H. Przybylski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 145-155

 7. Blogi korporacyjne w działaniach public relations,  [w:] Tworzydło D. i Chmielewski Z. (red.), Public relations w czasach mp3 i Internetu, Rzeszów 2008

 8. Kasza, która promuje Trzebiatów,  [w:] Gajdka K. i Widera Z. (red.), Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów, Katowice 2007, s. 21-32

 9. Monitoring internetu elementem programu działań public relations,  [w:] PUBLIC RELATIONS. TEORIA I PRAKTYKA KOMUNIKOWANIA, red. H. Przybylski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007,s. 83-94

 10. Internet Public Relations w kształtowaniu polityki komunikacji samorządu,  [w:] Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations?, red. nauk. W. Urbanik, "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 63-72

 11. Monitoring Internetu na potrzeby public relations,  [w:] Pracownicy i media w procesie komunikacji, red. D. Tworzydło i T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 81-88

 12. Monitoring Internetu na potrzeby działań PR. Raport z badań - fragmenty,  [w:] PIAR.PL PUBLIC RELATIONS, nr 1 (13), luty/marzec 2007, s. 93-98

 13. Blogi internetowe jako instrument Internet PR,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, s. 378-384

 14. Witryna internetowa uczelni jako świadomy instrument public relations,  [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 2 (2006), s. 31-38

 15. Problematyka pomiaru efektywności działań Internet PR,  [w:] Henryk Przybylski (red.), PUBLIC RELATIONS. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2006

 16. "Internet Public Relations" uczelni publicznych w Polsce,  [w:] Marketing i Rynek, 5/2006

 17. Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet Public Relations,  [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006

 18. Wykorzystanie Internetu w działaniach kontrolnych programów public relations,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, s. 567-574

 19. Efektywność Internet PR - próba ujęcia metodologicznego w świetle badań,  [w:] PIAR.PL PUBLIC RELATIONS, nr 6, listopad/grudzień 2005, s. 96-102

 20. Witryna internetowa uczelni jako instrument Internet Public Relations,  [w:] Prace naukowe. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005

 21. RSS - optymalny sposób zarządzania informacją,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1081, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005

 22. Rola instrumentów internetowych w realizacji działań Internet Public Relations uczelni,  [w:] Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, cz. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Szczecin 2005

 23. BIP - powszechny dostęp do informacji publicznej,  współautor, [w:] e-mentor [dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie; Marcin Dąbrowski (redaktor naczelny); ISSN 1731-6758], Nr 2(9)/2005
  wersja internetowa - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=9&id=145 lub http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor9.pdf (cały numer), ISSN 1731-7428

 24. Internet jako narzędzie public relations i jego rola w procesie polskiej transformacji,  [w:] Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej nr 65 "Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005

 25. Poziom rozwoju e-government w Polsce,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

 26. Stan e-government w Polsce,  [w:] e-mentor [dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie; Marcin Dąbrowski (redaktor naczelny); ISSN 1731-6758], Nr 5(7)/2004
  wersja internetowa - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=7&id=100 lub http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor7.pdf (cały numer), ISSN 1731-7428

 27. Witryna www przedsiębiorstwa jako instrument Internet Public Relations przedsiębiorstw,  [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004

 28. Informatyczne narzędzia public relations,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

 29. Internet PR in a Transition Economy – The Case of Poland,   współautor, [w:] BledCom 2004. The 11th International Public Relations Research Symposium [Słowenia], wersja internetowa - http://www.bledcom.com/uploads/documents/Kaczmarek-Lawniczak1.pdf, 06/2004

 30. Ekonomiczne aspekty Internet PR polskich przedsiębiorstw,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

 31. Internet Public Relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa,  [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wrocław 2003

 32. Internet Public Relations polskich przedsiębiorstw,  [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003

 33. PR okresu transformacji - próba systematyki,  [w:] Public relations - Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2003

 34. Społeczeństwo informacyjne a e-demokracja,  [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2003

 35. Internet public relations międzynarodowych koncernów,  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

 36. Systemy e-CRM – filozofia i strategia,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002

 37. e-Learning – wspomaganie kształcenia w przedsiębiorstwach,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Rzeszów 2002; wersja internetowa - http://www.wsiz.rzeszow.pl/e-uni/referaty/EUR25.doc, 2002

 38. Electronic Customer Relationship Management - pomiędzy wymaganiami a rzeczywistością,  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka z.135, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002

 39. Sytuacje kryzysowe firm a działania public relations w Internecie,  Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002

 40. Podpis elektroniczny – krok ku rozwojowi społeczeństwa informatycznego,  współautor, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002

 41. Sieć Internet jako medium i instrument profesjonalnej komunikacji i informacji,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001

 42. Sieć Internet jako narzędzie wspomagające zabiegi Public Relations w firmie,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001

 43. Wykorzystanie sieci Internet do kreowania polityki marketingowej w firmie,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

 44. Reklama w Internecie,  Materiały Konferencyjne Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999

 45. Funkcjonowanie marketingu internetowego w nowoczesnej firmie,  Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999

 46. Internet a zarządzanie firmą,  współautor, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

 47. Sugestia w reklamie,  Zeszyty Naukowe nr 4/98, Politechnika Koszalińska 1998


W trakcie prac nad ...

W recenzji / w druku:
  1. Realia pracy rzecznika prasowego w dobie komunikacji internetowej, w druku
  2. Dziennikarstwo obywatelskie jako przejaw demokratyzacji mediów, w recenzji
  3. Etyka public relations – pomiędzy standardami zawodu, normami prawa a oczekiwaniami klientów, w recenzji
  4. Pomiędzy zasadami etyki a praktyką public relations. Przypadek szczególny: Internet, w recenzji
  5. Praktyka public relations w internecie. O zasadach etycznych, normach branżowych i rozdźwięku pomiędzy nimi a działaniami PR, w recenzji
  6. Internet PR sportu, rozdział w monografii, w recenzji
  7. Public Relations - polskie realia działań public relations w Sieci, monografia, po recenzjach, ostatnie poprawki (prof. dr hab. Krystyna Wojcik oraz prof. dr hab. Ryszard Ławniczak)
  8. Social media w praktyce public relations

Monika Kaczmarek - Śliwińska 2001-2006