komunikacja


W obszarze komunikowania oferujemy Państwu działania w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a wśród nich między innymi:
kontakty z mediami: przygotowywanie i wysyłka informacji prasowych, organizacja konferencji prasowych, redakcja materiałów informacyjnych na konferencje prasowe, analizy rynku prasowego

kreowanie wizerunku: tworzenie i prowadzenie kampanii osób, produktów, instytucji, firmy

monitoring mediów: monitoring prasy ogólnopolskiej, regionalnej oraz branżowej, opracowanie, streszczanie i tłumaczenie artykułów prasowych, raporty dotyczące medialnego wizerunku Klienta, jego produktów bądź konkurencji

komunikacja wewnętrzna: przygotowywanie i wydawanie wewnętrznych biuletynów firmowych, redakcja i wydawanie biuletynów informacyjnych skierowanych do personelu firmy, sprzedawców, kierowników itp., do określonych grup wewnętrznych odbiorców firmy, pomoc w umacnianiu identyfikacji pracowników z misją firmy, organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych, organizacja wszelkich imprez integracyjnych dla pracowników firmy i ich rodzin

sponsoring: przygotowywanie i prowadzenie umów sponsoringowych, pomoc we właściwym doborze sponsorowanych postaci, instytucji, wydarzeń, ocena skuteczności oddziaływania sponsoringu - koordynacja sponsoringu z ogólną polityką firmy w zakresie public relations.