szkolenia


Przykładowe moduły tematyczne szkoleń:
- Podstawy public relations - case dla polityków
- Public relations (PR) narzędziem kształtowania wizerunku polityka
- Współpraca z mediami
- Prewencyjne i kryzysowe public relations
- Polityczne public relations
- Marketing wyborczy
- Zarządzanie wizerunkiem polityka
- Public relations w internecie - case polityk