sytuacje kryzysowe


W obszarze zarządzania kryzysowego oferujemy działania prewencyjne oraz w momencie zaistnienia ewentualnego kryzysu , a wśród nich między innymi:
plan kryzysowy: opracowanie, wdrożenie planu kryzysowego, przygotowanie strategii "przed kryzysem", testowanie planu kryzysowego - ćwiczenia praktyczne

kryzys, public relations, koszalin, satori pr

kontakty z mediami: przygotowywanie i wysyłka informacji prasowych, organizacja konferencji prasowych, redakcja materiałów informacyjnych na konferencje prasowe
monitoring mediów
komunikacja wewnętrzna w kryzysie
pomoc podczas kryzysu: wielokierunkowe działania PR mające na celu minimalizację skutków kryzysu
działania po kryzysie: analiza sytuacji, wnioski i aktualizacja planu kryzysowego