identyfikacja wizualna


public relations, satori pr, koszalin, wizerunek, komunikacja Zasady identyfikacji wizualnej /corporate identity - CI/ firmy przedstawiają "instrukcję obsługi", wzorce i ustalenia dotyczące logo lub logotypu oraz pozostałych elementów identyfikujących firmę. Określają one precyzyjnie budowę znaku, wymiary, kolorystykę, różne wersje i odmiany. Przedstawiają zasady zastosowania logo (logotypu) w prawidłowy sposób w konkretnych sytuacjach, nie pozwalając na dowolność, która może być przyczyną przypadkowych błędów. Opisują również zależności i ich zasady przy zastosowaniu znaku z innymi elementami graficznymi lub ich braku.

Zasady identyfikacji wizualnej mogą być przedstawione w formie księgi tradycyjnej oraz elektronicznej. Księgę tą można rozbudowywać o całościowe i kompleksowe opracowania CI. Dobrą praktyką jest uwzględnianie, poza opisem znaku firmowego, zasad przedstawiających zastosowania logo w rożnych miejscach i technologiach. Zasady te określają współistnienie logo (logotypu).

Czemu służy księga identyfikacji wizualnej? W szybki i bezbłędny sposób pozwala określić układ treści np. w wizytówkach, szyldach, stanowiskach targowych i handlowych, wyglądach samochodów, kolorystykę infrastruktury firmy, reklamach prasowych, internetowych czy systemach komunikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynków...

Warto pamiętać,że identyfikacja wizualna tworzy porządek

Oferujemy usługę rewitalizacji znaku firmowego polega na "odmłodzenie znaku", wyczyszczeniu z błędów, dokonaniu korekt wpływających na jego lepsze postrzeganie. Zmianie takiej powinien zostać poddany każdy znak o błędnej konstrukcji lub gdy firma bądź producent chce wkroczyć w nowy obszar działania.