etyka


Public relations jest profesją, w której niezwykle istotnym jest zachowywanie standardów etycznych. Wypełniając zadania skutecznej komunikacji często PRowcy stają przed dylematem: jak zapewnić skuteczność działań, będąc jednocześnie fair wobec konkurencji i opinii publicznej?
Odpowiedzi na tak ważne kwestie znajdują swoje odzwierciedlenie m.in w kodeksach branży public relations.

SATORI PUBLIC RELATIONS zawsze i wszędzie zadania public relations realizuje z zachowaniem najwyższej staranności. Naszymi sprzymierzeńcami są: Karta Przejrzystości Relacji i Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations, kodeksy międzynarodowe branży public relations oraz akty pokrewne.


Zapraszamy do współpracy