Kilka danych

imię i nazwisko
Monika Kaczmarek - Śliwińska
urodziny
15 października każdego roku
kontakt
mkaczmarek-sliwinska@wp.pl, monika.kaczmarek-sliwinska@tu.koszalin.pl

Wykształcenie

04/2005
rozprawa doktorska na temat "Internet jako narzędzie public relations przedsiębiorstw okresu transformacji w Polsce"
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Recenzenci: prof. Krystyna Wojcik(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Przemysław Deszczyński (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).
Rozprawa doktorska zrealizowana w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations (Wydział Ekonomii AE w Poznaniu)
07.04.2005-publiczna obrona rozprawy doktorskiej; 11.04.2005-nadanie przez Radę Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych.
Więcej o rozprawie doktorskiej
2002/2003
Pedagogiczne Studium Podyplomowe, Politechnika Koszalińska; numer dyplomu 126/A
1999-2002
studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
seminarium doktorskie w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
www.ae.poznan.pl
1998/1999
Studium Podyplomowe – Międzynarodowa Integracja Europejska, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Centrum Szkolenia Kadr; numer dyplomu 8/99
Temat pracy: POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW – UNIA EUROPEJSKA A POLSKA
1993-1997
studia magisterskie na kierunku Ekonomia w specjalności Publicystyka Gospodarcza, Politechnika Koszalińska, Instytut Zarządzania i Marketingu; numer dyplomu 5997
Temat pracy magisterskiej: REKLAMA PRASOWA I JEJ WYBRANE SYMBOLE.
Promotor pracy: prof.dr hab. Bogusław Polak
1991-1996
studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Układy Elektroniczne, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Instytut Elektroniki; numer dyplomu 5612
Temat pracy magisterskiej: UKŁADOWA REALIZACJA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH.
Promotor pracy: prof.dr hab. Krzysztof Wawryn
1987-1991
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Praca zawodowa i nie tylko ...

I 2010 - nadal
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Public Relations
http://www.prdlapomorza.pl
II 2008 - nadal
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
http://www.ptks.pl
VII 2007 - IX 2009
Politechnika Koszalińska
Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, adiunkt / Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
VII 2007 - VI 2009
Politechnika Koszalińska
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej
II 2007 - nadal
Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
od VI 2006
członek Stowarzyszenia Public Relations i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
od VI 2006 członek Komisji Rewizyjnej
od I 2006
sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
od I 2006
Rzecznik Dyscyplinarny ds Studentów Politechniki Koszalińskiej
od I 2005
członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
http://www.polskipr.pl
X 2004 - I 2005
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu; wykładowca przedmiotu E-BIZNES
IV 1998 - III 2007
współwłaściciel BUTTERFLY STUDIO REKLAMY, Koszalin
I 1998
członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
od I 2006 sekretarz Komisji Rewizyjnej
X 1996 - VI 2007
Politechnika Koszalińska
Wydział Ekonomii i Zarządzania. Adiunkt w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Ekonomii
IX 1996 - XII 1997
Fabryka Styropianu ARBET, Koszalin, specjalista ds promocji
X 1995 - V 1996
IBIES Dortmund (Institut für betriebliche und informatische Systeme), Oddział w Koszalinie - realizacja zadań pod kierunkiem prof. Petera Reuscha (Dziekan Wydziału Ekonomii - Fachhochschule Dortmund)

Dodatkowe informacje

język niemiecki
w mowie i piśmie
język angielski i hiszpański
czuję niedosyt, ćwiczę :)
prawo jazdy
kat. B

Monika Kaczmarek - Śliwińska 2001-2007