badania


Dobrą praktyką firm, organizacji czy osób publicznych jest prowadzenie badań. Takie postępowanie sprzyja najlepszemu dopasowaniu strategii public relations, aby osiągnąć zamierzone cele.

SATORI PR oferuje przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych.
Po przedstawieniu problemu badawczego opracujemy ankietę badawczą, wyodrębnimy grupę badaną, przeprowadzimy badania oraz dokonamy analizy wyników. Na podstawie badań opracujemy lub dokonamy zmian w istniejącej strategii działając w myśl zasady, że "nic nie jest stałe". Zmiany w otoczeniu rynkowym powodują, iż nasze działania oraz działania firm, instytucji czy osób publicznych powinny podlegać ocenom i w miarę potrzeb korektom.
Wszystko to, możemy Państwu zapewnić.